วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวชุติมา โพธิ์ศรี และนายกิตติพงษ์ มังคะละ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร เกษตรทฤษฎีใหม่

act02jul61 01
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวชุติมา โพธิ์ศรี และนายกิตติพงษ์ มังคะละ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร เกษตรทฤษฎีใหม่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวชุติมา โพธิ์ศรี และนายกิตติพงษ์ มังคะละ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมมอบปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามโครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ณ ศพก.ด้านข้าวบ้านหนองกระทุ่ม ตำบลหัวถนน อำเภอคลอง จังหวัดกำแพงเพชร 
act02jul61 02act02jul61 03act02jul61 04