วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางพรพรรณ บุสสกร หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์, นางสาวศิริพร วังยาว และนายสมนึก กระจ่างพายัพ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ประชุมเกษตรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน 2561

act05jul61 01
วันที่
5 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางพรพรรณ บุสสกร หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์, นางสาวศิริพร วังยาว และนายสมนึก กระจ่างพายัพ ผู้ยนักวิชาการเกษตร ประชุมเกษตรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน 2561

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางพรพรรณ บุสสกร หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์, นางสาวศิริพร วังยาว และนายสมนึก กระจ่างพายัพ ผู้ยนักวิชาการเกษตร ประชุมเกษตรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน 2561 บ้านไร่สุขขุม ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
act05jul61 02