วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวเกศิณี แก้วมาลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมติดตามงานโครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว

act07jul61 01
วันที่
4 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวเกศิณี แก้วมาลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมติดตามงานโครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวเกศิณี แก้วมาลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมติดตามงานโครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว (กิจกรรมสารวัตรเกษตร) ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ จังหวัดแพร่
act07jul61 02act07jul61 03