วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางพรพรรณ บุสสกร หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ นายนพรัตน์ รักษ์ชน นักเกษตร และนางสาวศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง

act18jul61 01
วันที่
9 กรกฎาคม2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางพรพรรณ บุสกร หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ นายนพรัตน์ รักษ์ชน นักเกษตร และนางสาวศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางพรพรรณ บุสกร หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ นายนพรัตน์ รักษ์ชน นักเกษตร และนางสาวศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องSmart Farmer ให้กับชุมชุนรับทราบในการจัดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน บ้านสะแกเครือ ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
act18jul61 02