วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสุรีย์ พูลสวัสดิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนางสาวปาริชาติ ภู่สอน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

act29jul61 01
วันที่
12 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสุรีย์ พูลสวัสดิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนางสาวปาริชาติ ภู่สอน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสุรีย์ พูลสวัสดิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนางสาวปาริชาติ ภู่สอน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ณ หอประชุมโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
act29jul61 02
act29jul61 03