วันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยน.ส.กมลวรรณ ตีเมืองสอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ, นายนพรัตน์ รักษ์ชน นักเกษตรและผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เตรียมพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน

act06aug61 01
วันที่
6 - 7 สิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยน.ส.กมลวรรณ ตีเมืองสอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ, นายนพรัตน์ รักษ์ชน นักเกษตรและผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เตรียมพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยน.ส.กมลวรรณ ตีเมืองสอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ, นายนพรัตน์ รักษ์ชน นักเกษตรและผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เตรียมพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องSmart Farmer ปี 2561 โรงเรียนบ้านสะแกเครือ ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
act06aug61 02act06aug61 03act06aug61 04act06aug61 05