วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายเชิงชน มุ่งสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน

act09aug61 01
วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายเชิงชน มุ่งสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายเชิงชน มุ่งสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน (เขตอำเภอปางศิลาทอง) ณ วนาลีรีสอร์ท ต.คลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
act09aug61 02