วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ, นายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ, นายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน และ น.ส. สุนทรียา ทรงสุภา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ได้นำตัว

act11aug61 05
วันที่
9 สิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ, นายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ, นายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน และ น.ส. สุนทรียา ทรงสุภา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ได้นำตัวแทนบุคลากรของศูนย์ฯ เข้าร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิต แด่หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ, นายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ, นายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน และ น.ส. สุนทรียา ทรงสุภา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ได้นำตัวแทนบุคลากรของศูนย์ฯ เข้าร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิต แด่หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ปี 2561 โดยมีกิจกรรมกีฬามหาสนุก และงานแสดงกตเวทิตาจิต ณ หน่วยบูรณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงตาก ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก
act11aug61 03act11aug61 04act11aug61 06act11aug61 01act11aug61 02