วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.09 น. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้นายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ลูกจ้าง

act12aug61 01
วันศุกร์ที่
10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.09 น. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้นายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน เจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2561

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้นายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน เจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2561 นี้ เหล่าปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดี ขออานุภาพแห่งพระคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราช ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพ แห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ได้โปรดดลบันดาลอภิบาลและประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเกษมสำราญ พระราชหฤทัยชื่นบาน มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน สถิตย์เป็นมิ่งขวัญ แก่พสกนิกรชาวไทย ตราบจิรัฐิติกาลเทอญ 
act12aug61 02act12aug61 03act12aug61 04act12aug61 05act12aug61 06act12aug61 07act12aug61 08