วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นางสาวเกศิณี แก้วมาลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ตรวจแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข49 ฤดูแล้ง ปี 2561

act13aug61 01
วันที่
10 สิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นางสาวเกศิณี แก้วมาลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ตรวจแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข49 ฤดูแล้ง ปี 2561

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นางสาวเกศิณี แก้วมาลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ตรวจแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข49 ฤดูแล้ง ปี 2561 รุ่นที่ 3 ณ บ้านทุ่งรวงทอง ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
act13aug61 02act13aug61 03