วันที่ 11 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง พนักงาน ร่วมกันให้การต้อนรับ รองอธิบดีกรมการข้าว นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล

act15aug61 01
วันที่ 11 สิงหาคม 2561 เวลา
09.30 น. ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง พนักงาน ร่วมกันให้การต้อนรับ รองอธิบดีกรมการข้าว นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง พนักงาน ร่วมกันให้การต้อนรับ รองอธิบดีกรมการข้าว นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล และที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว นายชัยวัฒน์ วัฒนไชย ได้มาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เพื่อลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และติดตามผลการดำเนินงานพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และได้เยี่ยมชม ติดตามงานด้านข้าวภายใน สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ บ้านป่าคา หมู่ที่ 8 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 

act15aug61 02act15aug61 03act15aug61 04act15aug61 05act15aug61 06