วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. รองอธิบดีกรมการข้าว นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล และที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าวนายชัยวัฒน์ วัฒนไชย พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และคณะเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง เดินทางจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพง

act18aug61 03
วันเสาร์ที่
11 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. รองอธิบดีกรมการข้าว นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล และที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าวนายชัยวัฒน์ วัฒนไชย พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และคณะเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง เดินทางจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เพื่อติดตามงานด้านการผลิตข้าว

 รองอธิบดีกรมการข้าว นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล และที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าวนายชัยวัฒน์ วัฒนไชย พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และคณะเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง เดินทางจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เพื่อติดตามงานด้านการผลิตข้าว โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคา หมู่ที่ 8 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
act18aug61 01act18aug61 02act18aug61 04act18aug61 05act18aug61 06act18aug61 07act18aug61 08