วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15.30 น. รองอธิบดีกรมการข้าว นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล และที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว นายชัยวัฒน์ วัฒนไชย ได้มอบสิ่งของ ขนม อาหารแห้ง ผลไม้ เมล็ดพันธุ์ผัก และอุปกรณ์กีฬา

act19aug61 01
วันเสาร์ที่
11 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15.30 น. รองอธิบดีกรมการข้าว นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล และที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว นายชัยวัฒน์ วัฒนไชย ได้มอบสิ่งของ ขนม อาหารแห้ง ผลไม้ เมล็ดพันธุ์ผัก และอุปกรณ์กีฬา

รองอธิบดีกรมการข้าว นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล และที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว นายชัยวัฒน์ วัฒนไชย ได้มอบสิ่งของ ขนม อาหารแห้ง ผลไม้ เมล็ดพันธุ์ผัก และอุปกรณ์กีฬา ร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และคณะเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ทหาร ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 2 หมู่ที่ 8 บ้านชุมนุมไทร (ป่าคา) ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร ซึ่งก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2543 เปิดสอนในระดับ อนุบาล – ประถมศึกษา มีครูจำนวน 9 คน และนักเรียน 197 คน 
act19aug61 02act19aug61 03act19aug61 04act19aug61 05act19aug61 06act19aug61 07act19aug61 08