วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 17.30 น. รองอธิบดีกรมการข้าว นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล และที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าวนายชัยวัฒน์ วัฒนไชย พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และคณะเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ทหาร เข้ารับฟังการบรรย

act20aug61 01
วันเสาร์ที่
11 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 17.30 น. รองอธิบดีกรมการข้าว นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล และที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าวนายชัยวัฒน์ วัฒนไชย พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และคณะเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ทหาร เข้ารับฟังการบรรยายและวีดิทัศน์ผลการดำเนินงานของสถานีฯ

รองอธิบดีกรมการข้าว นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล และที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าวนายชัยวัฒน์ วัฒนไชย พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และคณะเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ทหาร เข้ารับฟังการบรรยายและรับชมวีดิทัศน์เรื่องผลการดำเนินงานของสถานีฯ ทั้งนี้รองอธิบดีกรมการข้าวและที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าวได้ให้แนวทางข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่ของสถานีฯ ณ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าคา หมู่ที่ 8 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 
act20aug61 02act20aug61 03act20aug61 04act20aug61 05act20aug61 06act20aug61 07