วันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ,นายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายภควัต ปิ่นคำ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร พร้อมคณะเกษตรกรจำนวน 28 ราย เข้าร่วมการสัมมนาการ

act21aug61 01.1
วันที่
13 - 15 สิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ,นายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายภควัต ปิ่นคำ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร พร้อมคณะเกษตรกรจำนวน 28 ราย เข้าร่วมการสัมมนาการพัฒนาศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน โดยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ,นายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายภควัต ปิ่นคำ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร พร้อมคณะเกษตรกรจำนวน 28 ราย เข้าร่วมการสัมมนาการพัฒนาศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน โดยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) “ศูนย์ข้าวก้าวหน้า ด้วยนาแปลงใหญ่ “ โดยมีนายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมแอมบาสเตอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี
act21aug61 01.1.0act21aug61 01.2