วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางญาณิฐา ศรีมณี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ และนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชากาส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์

act30aug61 01
วันที่
17 สิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางญาณิฐา ศรีมณี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ และนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชากาส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย เพื่อตรวจนับและตรวจสอบสต๊อกวัสดุการผลิตข้าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางญาณิฐา ศรีมณี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ และนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชากาส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย เพื่อตรวจนับและตรวจสอบสต๊อกวัสดุการผลิตข้าว และเมล็ดพันธุ์คงคลังของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย เพื่อเป็นไปตามนโยบายของกรมการข้าว ในส่วนของความโปร่งใสในการทำงานในระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย จ.สุโขทัย 
act30aug61 02act30aug61 03act30aug61 04act30aug61 05