วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมติดตามคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 18

act36aug61 01
วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมติดตามคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 18

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมติดตามคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 18 นายดิเรก ตนพยอม ได้เข้าเยี่ยมเยียนเกษตรกรและให้ข้อแนะนำแก่เกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ บ้านนาถัง ม.7 ต.ถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
act36aug61 02act36aug61 03