วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินที่ได้เข้าตรวจผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดปี 2561

act42aug61 01.1
วันที่
23 สิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินที่ได้เข้าตรวจผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดปี 2561

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินที่ได้เข้าตรวจผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดปี 2561 ณ ห้องประชุม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
act42aug61 02act42aug61 03act42aug61 04act42aug61 05act42aug61 07act42aug61 06

act42aug61 09