วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายภควัต ปิ่นคำ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ

act43aug61 01
วันที่
24 สิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายภควัต ปิ่นคำ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายภควัต ปิ่นคำ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ Chief of Operation (CoO) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดตาก
act43aug61 02act43aug61 03