วันที่ 26 สิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวคุณภาพ Gap แบบกลุ่ม

act45aug61 01
วันที่
26 สิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวคุณภาพ Gap แบบกลุ่ม

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวคุณภาพ Gap แบบกลุ่มและตรวจระบบควบคุมภายใน (ICS ) เพื่อดำเนินการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว กข43
ณ กลุ่มสหกรณ์การเกษตรบรรพตพิสัย หมู่ 6 ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
 
act45aug61 02act45aug61 03