วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว กำแพงเพชร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ นักเกษตร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรและลูกจ้างชั่วคราว ทุกคน ร่วมงานเลี้ยงมุทิตาจิต

act48aug61 01
วันที่
27 สิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว กำแพงเพชร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ นักเกษตร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรและลูกจ้างชั่วคราว ทุกคน ร่วมงานเลี้ยงมุทิตาจิต

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว กำแพงเพชร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ นักเกษตร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรและลูกจ้างชั่วคราว ทุกคน ร่วมงานเลี้ยงมุทิตาจิตของคุณวิราวรรณ์ ตนพยอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคุณนพรัตน์ รักษ์ชน นักเกษตร ณ บริเวณอาคารอบรมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร
act48aug61 02act48aug61 03act48aug61 04act48aug61 05act48aug61 06