วันที่ 28 สิงหาคม 2561ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายบุญลักษณ์ รักพ่วง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร และนายภควัต ปิ่นคำ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

act49aug61 001
วันที่
28 สิงหาคม 2561ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายบุญลักษณ์ รักพ่วง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร และนายภควัต ปิ่นคำ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายบุญลักษณ์ รักพ่วง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร และนายภควัต ปิ่นคำ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์รังสรรค์ ตำบลหนองไม้งาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 
act49aug61 02act49aug61 03