วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมสัมมนาโครงการเชื่อมโยงการตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร

act52aug61 01
วันที่
29 สิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมสัมมนาโครงการเชื่อมโยงการตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมสัมมนาโครงการเชื่อมโยงการตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2561/2562 มีผู้ประกอบการค้าข้าวและพาณิชย์จังหวัดร่วมในการสัมมนา เพื่อหาแนวทางแก้ไขในเรื่องการรับซื้อข้าว ณ โรงแรมเอสรัชดา กรุงเทพมหานคร 
act52aug61 02act52aug61 03