วันที่ 30 สิงหาคม 2561 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ

act53aug61 01
วันที่ 30 สิงหาคม 2561 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ

 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีนายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานและได้มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เป็นองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100%