เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข้าวคุณภาพ กับหน่วยงานเกษตรอำเภอและกลุ่มนาแปลงใหญ่

act23 1 550
วันที่
28 สิงหาคม 2560  เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข้าวคุณภาพ กับหน่วยงานเกษตรอำเภอและกลุ่มนาแปลงใหญ่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นางสาวกนกวรรณ เกษี นางสาวอโณทัย มังโส และนางสาวจันทร์ทิมา แตงไทย ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข้าวคุณภาพ กับหน่วยงานเกษตรอำเภอและกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านนาถัง ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
act23 2 550act23 3 550