วันที่ 3 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ร่วมจัดงานเกษียณอายุและแสดงมุทิตาจิต

act01sep61 01
วันที่
3 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ร่วมจัดงานเกษียณอายุและแสดงมุทิตาจิต

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ร่วมจัดงานเกษียณอายุและแสดงมุทิตาจิตแด่ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายธัชชัย สีสุวรรณ และข้าราชการ ลูกจ้าง ในหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ของส่วนราชการจังหวัดกำแพงเพชร ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร
act01sep61 02.1act01sep61 02act01sep61 03