วันที่ 7 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง นายกิตติพงษ์ มังคะละนายภควัฒ ปิ่นคำ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน GAP

act12sep61 01
วันที่ 7 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง นายกิตติพงษ์ มังคะละนายภควัฒ ปิ่นคำ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน
GAP

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง นายกิตติพงษ์ มังคะละนายภควัฒ ปิ่นคำ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน GAP แบบกลุ่มข้าว กข43 สำหรับเกษตรกรที่ขอรับการตรวจประเมินเพื่อขอใบรับรองในปี 2561 กลุ่มเกษตรกรของสหกรณ์บรรพตพิสัย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
act12sep61 02act12sep61 03