วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และนายเรวัตร อินทรา นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงานเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก

act13sep61 01
วันศุกร์ที่
7 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และนายเรวัตร อินทรา นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงานเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และนายเรวัตร อินทรา นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ร่วมคณะกับผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว นายวัฒนชัย สุภา พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี และหัวหน้าพัฒนากรรมวิธีการผลิตและโรงงาน และเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก จังหวัดนครนายก

act13sep61 02
act13sep61 03act13sep61 05act13sep61 07act13sep61 08act13sep61 11act13sep61 12