วันที่ 9 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง นายภควัฒ ปิ่นคำผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน GAP แบบกลุ่ม ( Pre Audit )

act14sep61 01
วันที่
9 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง นายภควัฒ ปิ่นคำผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน GAP แบบกลุ่ม ( Pre Audit ) สำหรับเกษตรกรที่ขอรับการตรวจประเมินเพื่อขอใบรับรองในปี 2561 ภายใต้พื้นที่โครงการนาแปลงใหญ่บ้านลำมะโกรก ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง นายภควัฒ ปิ่นคำผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน GAP แบบกลุ่ม ( Pre Audit ) สำหรับเกษตรกรที่ขอรับการตรวจประเมินเพื่อขอใบรับรองในปี 2561 ภายใต้พื้นที่โครงการนาแปลงใหญ่บ้านลำมะโกรก ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 
act14sep61 02act14sep61 03act14sep61 04act14sep61 05