วันที่ 11 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง นายภควัฒ ปิ่นคำ นายกิตติพงษ์ มังคะละ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน

act17sep61 01
วันที่
11 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง นายภควัฒ ปิ่นคำ นายกิตติพงษ์ มังคะละ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน GAP แบบกลุ่ม( Pre Audit ) สำหรับเกษตรกรที่ขอรับการตรวจประเมินเพื่อขอใบรับรองในปี 2561 ภายใต้พื้นที่โครงการนาแปลงใหญ่และมอบใบรับรองประชุมคณะกรรมการกลุ่มโครงการจีเอพีตำบลแม่ปะ และแม่กาษาอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง นายภควัฒ ปิ่นคำ นายกิตติพงษ์ มังคะละ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน GAP แบบกลุ่ม( Pre Audit ) สำหรับเกษตรกรที่ขอรับการตรวจประเมินเพื่อขอใบรับรองในปี 2561 ภายใต้พื้นที่โครงการนาแปลงใหญ่และมอบใบรับรองประชุมคณะกรรมการกลุ่มโครงการจีเอพีตำบลแม่ปะ และแม่กาษาอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
act17sep61 02act17sep61 03