วันที่ 13-14 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายเชิงชน มุ่งสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ออกดำเนินงานการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว

act20sep61 01
วันที่
13 - 14 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายเชิงชน มุ่งสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ออกดำเนินงานการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายเชิงชน มุ่งสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ออกดำเนินงานการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข29 ฤดูฝน 2561 รุ่น1 ณ ต.ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
act20sep61 02act20sep61 03act20sep61 04