วันที่ 14 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ลงพื้นที่ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข49

act21sep61 01
วันที่
14 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ลงพื้นที่ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข49

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ลงพื้นที่ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข49 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2561 จำนวนพื้นที่ 586 ไร่ ณ ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
act21sep61 02act21sep61 03act21sep61 04act21sep61 05act21sep61 06