วันที่ 18 – 19 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายเรวัตร อินทรา ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลชำนาญงาน และนายวิริยะ หริตวร ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมสรุปผลการติดตามนิเทศการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน ประจำปีงบประมาณ 2561

act25sep61 00
วันที่ 18
– 19 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายเรวัตร อินทรา ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลชำนาญงาน และนายวิริยะ หริตวร ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมสรุปผลการติดตามนิเทศการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน ประจำปีงบประมาณ 2561

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายเรวัตร อินทรา ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลชำนาญงาน และนายวิริยะ หริตวร ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมสรุปผลการติดตามนิเทศการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายวิชัย มะลิมาตย์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ กล่าวความเป็นมาในการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ นายมงคล จันทร์ประทัด หัวหน้ากลุ่มพัฒนากรรมวิธีการผลิตและโรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุม มีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางและนายช่างฯ เข้าร่วมประชุมจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 50 คน ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
act25sep61 01act25sep61 02act25sep61 03act25sep61 04act25sep61 05