วันที่ 18 - 20 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายสาด ทุกทิวา เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนายประวิทย์ ใจแสน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามผลการดำเนินงานและติดตามแปลงข้าวเหนียวดำลืมผ

act27sep61 01
วันที่
18 - 20 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายสาด ทุกทิวา เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนายประวิทย์ ใจแสน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามผลการดำเนินงานและติดตามแปลงข้าวเหนียวดำลืมผัว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายสาด ทุกทิวา เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนายประวิทย์ ใจแสน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามผลการดำเนินงานและติดตามแปลงข้าวเหนียวดำลืมผัว โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ Niche Market 2561 ณ วิสาหกิจชุมชนข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัว ตำบลรวมไทพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก   และวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนหมู่ 1,2 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
act27sep61 02act27sep61 03act27sep61 04