วันที่ 21 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางพรรณี พวงมาลี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และนางญาณิฐา ศรีมณี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

act28sep61 01
วันที่ 21 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางพรรณี พวงมาลี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และนางญาณิฐา ศรีมณี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางพรรณี พวงมาลี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และนางญาณิฐา ศรีมณี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการสำหรับบุคลากรของส่วนราชการส่วนภูมิภาค ณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จัดโดยสำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร
act28sep61 02act28sep61 03