วันที่​24​ กันยายน​2561 ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร​ โดย​นางสาว​ศิริพร​ วัง​ยาว​ ผู้​ช่วย​นักวิชาการ​เกษตร​ ติดต่อประสานงาน​กับศูนย์​วิจัย​ข้าว​พิษณุโลก

act31sep61 01
วันที่
24 กันยายน2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดต่อประสานงานกับศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ถึงลักษณะและการยืนยันพันธุ์ของข้าว กข49 และ กข29 ฤดูฝน ปี 2561 ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดต่อประสานงานกับศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ถึงลักษณะและการยืนยันพันธุ์ของข้าว กข49 และ กข29 ฤดูฝน ปี 2561 ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
act31sep61 02