เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นโครงการเกษตรอินทรีย์ 1 ล้านไร่

act27 1 550
วันที่
29 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร
เข้าตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น โครงการเกษตรอินทรีย์ 1 ล้านไร่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายอำนาจ เขียวยิ่ง และนายบุญญาลักษณ์ รักพ่วงผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น โครงการเกษตรอินทรีย์ 1 ล้านไร่ ในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ตำบลละทาย อำเภอกัณทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ มีเกษตรกรเข้ารับการตรวจประเมิน จำนวน 16 ราย
act27 2 550
act27 3 550