วันที่ 20-23 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายเรวัตร อินทรา ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลชำนาญงาน และนายวิริยะ หริตวร ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ได้ปรึกษาหารือและควบคุมงานการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร

act33sep61 01
วันที่
20-23 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายเรวัตร อินทรา ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลชำนาญงาน และนายวิริยะ หริตวร ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ได้ปรึกษาหารือและควบคุมงานการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร

 วันที่ 20-23 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวีรยุทธ สนศิริ นายช่างโยธาอาวุโสหัวหน้าผู้ควบคุมงาน จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร พร้อมเจ้าหน้าผู้ควบคุมงานจากรมวิชาการเกษตร นายเรวัตร อินทรา ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลชำนาญงาน และนายวิริยะ หริตวร ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ได้ปรึกษาหารือและควบคุมงานการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร และติดตามเอกสารการขอใช้วัสดุและรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างประจำสัปดาห์ จากตัวแทนบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ฯ ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร และสถานที่ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร หมู่ที่ 2 ตำบลโรงช้าง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
act33sep61 02act33sep61 03act33sep61 04act33sep61 05act33sep61 06act33sep61 07act33sep61 08