วันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายเชิงชน มุ่งสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายสาด ทุกทิวา เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ร่วมตรวจติดตามแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข29 ฤดูฝน/

act02oct61 01
วันที่
9 - 11 ตุลาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายเชิงชน มุ่งสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายสาด ทุกทิวา เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ร่วมตรวจติดตามแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข29 ฤดูฝน/2561 อย่างเป็นทางการ    

 วันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายเชิงชน มุ่งสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายสาด ทุกทิวา เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ร่วมตรวจติดตามแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข29 ฤดูฝน/2561 อย่างเป็นทางการ     ณ ต.ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบือ ต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร และ ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
act02oct61 02
act02oct61 03act02oct61 04act02oct61 05