วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสุรีย์ พูลสวัสดิ์ และนางสาวสุนทรียา ทรงสุภาประชุม สอนงาน และแนะนำเพื่อแจ้งขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กับผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรตามโครงการต่างๆ

act03oct61 01
วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสุรีย์ พูลสวัสดิ์ และนางสาวสุนทรียา ทรงสุภาประชุม สอนงาน และแนะนำเพื่อแจ้งขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กับผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรตามโครงการต่างๆ

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสุรีย์ พูลสวัสดิ์ และนางสาวสุนทรียา ทรงสุภาประชุม สอนงาน และแนะนำเพื่อแจ้งขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กับผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรตามโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย ประจำปี 2562 ณ อาคารอบรม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร
act03oct61 02act03oct61 03