วันที่ 1 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและให้คำแนะนำการตัดถอนพันธุ์ปน ในข้าวพันธุ์กข29 ฤดูฝนปี2560

act02 01 550
วันที่
1 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และให้คำแนะนำการตัดถอนพันธุ์ปน ในข้าวพันธุ์กข29 ฤดูฝน/60

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายนพรัตน์ รักษ์ชน นักเกษตร และน.ส.ศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และให้คำแนะนำการตัดถอนพันธุ์ปน ในแปลงนาข้าวพันธุ์กข29 ฤดูฝน/60 ของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านไร่สุขขุม ที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยยั้ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร และบ้านน้ำลาด ตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
act02 02 550
act02 03 550