วันที่ 5 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการประจำปีงบประมาณ 2560

act05 01 550
วันที่
5 กันยายน 2560  เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการประจำปีงบประมาณ 2560


ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นางสาวณปภัช จิระนันทิกุล และนายวรวุฒิ ดีพูล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน ณ ห้องลิไท โรงแรมเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
act05 02 550
act05 03 550