วันที่ 4 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรร่วมทัศนศึกษาดูงานและเสวนาเรื่องข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพร (กข 69)

act06 sep60 01
วันที่ 4 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมทัศนศึกษาดูงานและเสวนาเรื่องข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพร (กข 69)

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย ผู้อำนวยการศูนย์ฯวันชัย ธงชัย และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมทัศนศึกษาดูงาน และเสวนาเรื่องข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพร (กข 69) ณ สวนละออ ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก
act06 sep60 02
act06 sep60 03