วันที่ 6 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ประชุมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองกรด และบ้านลานตาบัว เพื่อให้คำแนะนำการตัดถอนพันธุ์ปน แจ้งประมาณการวันตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์

act07 sep60 01
วันที่
6 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ประชุมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองกรด และบ้านลานตาบัว เพื่อให้คำแนะนำการตัดถอนพันธุ์ปน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย น.ส.ณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ,นายนพรัตน์ รักษ์ชน นักเกษตร ,น.ส.ศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร และนายวรวุฒิ ดีพูล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ประชุมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองกรด และบ้านลานตาบัว เพื่อให้คำแนะนำการตัดถอนพันธุ์ปน แจ้งประมาณการวันตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ และติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
act07 sep60 02
act07 sep60 03