วันที่ 6 ก.ย.2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP seed ปี2560

act08 sep60 01
วันที่ 
6 ก.ย.2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรออกดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP seed ปี2560

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายกิจเรวัช  พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายอำนาจ เขียวยิ่งและนายพีรวิชกร  เมธประสพสันต์ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ออกดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP seed ปี2560 โดยการประชุมเกษตรกรการรับรองระบบควบคุมภายใน ณ นิคมสหกรณ์แม่สอดม.5 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก และนิคมสหกรณ์แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก
act08 sep60 02
act08 sep60 03