วันที่ 6-8 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานปี2560และทิศทางการดำเนินงานของกรมการข้าว ปี2561

act09 sep60 01
วันที่ 6-8 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานปี 2560 และทิศทางการดำเนินงานของกรมการข้าว ปี2561


ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานปี 2560 และทิศทางการดำเนินงานของกรมการข้าว ปี2561 และร่วมปฏิญาณต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว จ.กาญจนบุรี โดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในการเปิดการสัมมนา 
act09 sep60 02.1

act09 sep60 03
act09 sep60 04
act09 sep60 05