วันที่ 12 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรติดตามและเก็บข้อมูลแปลงวิจัยข้าวกข61

act11 sep60 01

วันที่ 12 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามและเก็บข้อมูลแปลงวิจัยข้าวกข61

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายนพรัตน์ รักษ์ชน นักเกษตร น.ส.ศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร และนายสมนึก กระจ่างพายัพ ติดตามและเก็บข้อมูลแปลงวิจัยข้าว กข61 ณ บ้านทุ่งรวงทอง ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
act11 sep60 02

act11 sep60 03