วันที่ 11-13 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมงานThe super farmer เกมเกษตรกร ปี 5

act12 sep60 01

วันที่ 11-13 กันยายน. 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมงานThe super farmer เกมเกษตรกร ปี 5

วันที่ 11-13 กันยายน. 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายประวิทย์ ใจแสน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมงาน The super farmer เกมเกษตรกร ปี โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ Niche Market 2560 ณ. สตูดิโอกันตนา รัชดาฯ กรุงเทพฯ
act12 sep60 02
act12 sep60 03