วันที่ 11-12 กันยายน 2560 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากรกองเมล็ดพันธุ์ข้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

act13 sep60 01

วันที่ 11-12 กันยายน 2560  นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากรกองเมล็ดพันธุ์ข้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองเมล็ดพันธุ์ข้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จ.นนทบุรี โดยมี นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในการเปิดการสัมมนา จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา 170 คน และได้ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการปี 2560 ของกองเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยมีนางฐิตารีย์ สวัสดิบุตร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายสุเทพ ลิ่มเงิน ช่างไฟฟ้า ชั้น3 เป็นผู้เกษียณอายุราชการของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรในปี 2560
act13 sep60 02
act13 sep60 03