วันที่ 23 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดส่งข้าว กข29 โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

act23apr62 01

วันที่ 23 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดส่งข้าว กข29 โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายสมชาย สุดไทย พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ช.2 ได้ดำเนินการจัดส่งข้าว กข29 โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 ให้กับกลุ่มผลิตข้าวบ้านนาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
act23apr62 02act23apr62 03